Ανακοινώσεις

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και 2018-2019

By 29 Μαρτίου 202330 Μαρτίου, 2023No Comments
Αλλαγή ημερομηνίας

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και 2018-2019

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΚΑΙ 2018-2019 (Αρ. Διακ.  04/2023, ΕΣΗΔΗΣ 186762,2)

Σας πληροφορούμε ότι, ορθής επανάληψης του Σχεδίου της Διακήρυξης (σελ. 80 και 86), με την αριθ. 59702/18-04-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 03/04/2023 και ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την 10/4/2023.

Σημειώνεται ότι ο νέος Συστημικός αριθμός του Διαγωνισμού είναι ο 186762,2.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι εξέδωσαν δικαιολογητικά συμμετοχής αναγράφοντας σε αυτά τον προηγούμενο συστημικό αριθμό, 186762,1, γίνονται δεκτά και δεν απαιτείται να εκδώσουν νέα.

 

Η Προϊστάμενη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καλπάκη Βαϊα

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη για την παροχή συνοδευτικών μέτρων των ΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΒΑ) (σε μορφή pdf).

 

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας;
Χρειάζεστε βοήθεια;