Γραφείο Υπεύθυνου – Συντονιστή ΤΕΒΑ Ηλία Τοπαλίδη

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνη 50131

τηλ: 24613 51134

e-mail: i.topalidis@pdm.gov.gr