Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στοχεύουν στην συστηματική βοήθεια και υποστήριξη η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του να συνειδητοποιήσει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του.

Πως μπορεί να βοηθήσει τους ωφελούμενους

Μπορεί να βοηθήσει τους ωφελούμενους στο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις μέσω του ψυχομετρικού τεστ προσωπικότητας του John Holland που παρουσιάζεται παρακάτω:

Μέσω αυτού του τεστ οι ωφελούμενοι μπορούν να κατανοήσουν περισσότερο τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να υποβοηθηθούν στην αναζήτηση ενασχόλησης η οποία είναι συμβατή με την προσωπικότητα του.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ