ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Από το 2016, η προσπάθεια για την στήριξη των απόρων με τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά αποδίδει καρπούς. Παρέμενε όμως παθητική και δεν αντιμετώπιζε των κοινωνικό αποκλεισμό των απόρων οικογενειών. Η επέκταση του πεδίου των παροχών κρίθηκε απαραίτητη.

Από σήμερα, οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ – δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ) – μπορούν να επωφεληθούν από έξι ομάδες συνοδευτικών δράσεων/ μέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (για ενηλίκους και παιδιά), αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, για να μην μείνει κανένας πίσω.

Οι συνοδευτικές δράσεις καλύπτουν το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υλοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και την αντίστοιχη Κοινωνική Σύμπραξη. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθυνθούν δωρεάν σε ειδικούς: ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, διατροφολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογιστές και δικηγόρους για να λάβουν συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα που αφορούν τους ίδιους ή τα παιδιά τους.

 

Α. ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ     

 

Το ΤΕΒΑ στοχεύει στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης και στην άμβλυνση των συνεπειών της ακραίας φτώχειας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι Επικεφαλής Εταίρος των Κοινωνικών Συμπράξεων (Κ.Σ.)  που είναι υπεύθυνες για την οργάνωση των διανομών τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών.

 

Η κατανομή της ακραίας φτώχεια στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ιδίως στα παιδιά και στους νέους (17,1% ηλικίας 0-17 και 13,8% ηλικίας 18-30 επί του συνόλου των ωφελούμενων).

 

Οι ωφελούμενοι ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανέρχονται σε 12.096, εκ των οποίων το 27,58% (3.336 ωφελούμενοι) βρίσκεται στην Π.Ε. Καστοριάς, το 9,58% (1.159 ωφελούμενοι) βρίσκεται στην Π.Ε. Γρεβενών, το 38,23% (4.624 ωφελούμενοι) βρίσκεται στην Π.Ε. Κοζάνης και το 24,61% (2.977 ωφελούμενοι) βρίσκεται στην Π.Ε. Φλώρινας. Είναι εμφανής η δυσανάλογη κατανομή σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και η παρουσία θυλάκων ακραίας φτώχειας, ιδίως  στις περιφερειακές ενότητες της Καστοριάς και της Φλώρινας.

 

 

Π.Ε. % Ωφελουμένων Τ.Ε.Β.Α. % Γενικού Πληθυσμού
Γρεβενών 9,58% 11,19%
Καστοριάς 27,58% 17,74%
Κοζάνης 38,24% 52,94%
Φλώρινας 24,61% 17,74%

 

 

Πέραν των δράσεων αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, προβλέπονται «συνοδευτικές δράσεις»  που αποσκοπούν στην ειδική στήριξη των οικογενειών και των μελών τους που είναι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,  ενώ προβλέπονται και δράσεις δημιουργικών δραστηριοτήτων σε παιδιά, εφήβους και νέους.

 

Οι συνοδευτικές δράσεις καλύπτουν το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υλοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Κ.Σ.)

 

Β. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

Οι Συνοδευτικές Δράσεις εντάσσονται σε έξι «Μέτρα» ως εξής:

 

Συνοδευτικό Μέτρο 1: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)

 

 

 

Αντικείμενο:

 • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη μονογονεικών οικογενειών
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών
 • Αναγνώριση οικογενειών με προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών (ρώιμη παιδική παρέμβαση /ΠΠΠ)
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων
 • Συμβουλευτική και ευαισθητοποίηση σε θέματα σε θέματα υγείας/ψυχικής υγείας και συνθηκών υγιεινής
 • Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης, κοινωνικοποίησης και απόκτησης λοιπών δεξιοτήτων
 • Διοργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, θεατρικών παραστάσεων, ημερίδων και σεμιναρίων, για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων ειδικών ομάδων/ ωφελούμενων ΤΕΒΑ Συμβατικές

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

 • Κοινωνικές Έρευνες
 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Εργαστήρια / Εκδηλώσεις
 • Αθλητικές Δραστηριότητες
 • Εργαστήρια / Σεμινάρια Φωτογραφίας
 • Εκδηλώσεις Ημερίδες σε άλλες δραστηριότητες
 • Σεμινάρια / βιωματικά εργαστήρια

 

Συνοδευτικό Μέτρο 2: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών

 

 

Αντικείμενο:

 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε επίπεδο οικογένειας
 • Υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης σε παιδοψυχιατρικά θέματα
 • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και στήριξη πρωτοβουλιών εξοικείωσης μαθητών με το οικονομικό περιβάλλον
 • Διοργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, θεατρικών παραστάσεων, ημερίδων και σεμιναρίων, για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη παιδιών/ ωφελούμενων ΤΕΒΑ.

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

 • Κοινωνικές Έρευνες
 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Εργαστήρια / Εκδηλώσεις
 • Εκδηλώσεις Ημερίδες
 • Σεμινάρια / βιωματικά εργαστήρια

 

 

 

Συνοδευτικό Μέτρο 3: Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)

 

 

Αντικείμενο:

 • Συμβουλευτική σε θέματα υγιεινής διατροφής
 • Συμβουλευτική σε θέματα παιδικής παχυσαρκίας
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων, & ημερίδων, με σχετική θεματολογία.

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Εκδηλώσεις / Ημερίδες

 

Συνοδευτικό Μέτρο 4: Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού & συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

 

 

Αντικείμενο:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη (ομαδική ή και ατομική) σε θέματα «επιχειρηματικότητας».
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση ημερίδων

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

 • Λογιστική Συμβουλευτική
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Ημερίδες

 

Συνοδευτικό Μέτρο 5: Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών

 

 

Αντικείμενο:

 • Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και καλλιτεχνικά εργαστήρια
 • Δραστηριότητες άθλησης

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

 • Εργαστήρια / Εκδηλώσεις
 • Αθλητικές Δραστηριότητες
 • Θεατρικές Παραστάσεις

 

Συνοδευτικό Μέτρο 6: Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους

 

 

Αντικείμενο:

 • Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

 • Εργαστήρια / Εκδηλώσεις

 

Οι ανωτέρω δράσεις και υπηρεσίες μπορούν να προσαρμόζονται, ανάλογα με τις διαπιστούμενες ανάγκες και τα αιτήματα των ωφελουμένων.

 

Γ. ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Οι Συνοδευτικές Δράσεις που αφορούν συμβουλευτική (ατομική/ ομαδική) παρέχονται κατ’ αρχάς μέσω  ηλεκτρονικών συναντήσεων με την εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κατά βάση σε ατομικό επίπεδο. Θα οργανωθούν και με φυσικό τρόπο με την σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19.

 

Οι δράσεις πολιτισμού που στοχεύουν σε ωφελούμενους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρέχονται ομοίως μέσω ζωντανών παραστάσεων που μεταδίδονται ηλεκτρονικά μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με την σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19, θα οργανωθούν με φυσικό τρόπο, με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, παρέχονται σε προσωπικό επίπεδο (personalized social care) κατ’ αρχάς μέσω ηλεκτρονικών συναντήσεων με συναίνεση του ωφελούμενου, ενώ με την σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19, θα οργανωθούν με φυσικό τρόπο.

 

Οι δράσεις αθλητισμού παρέχονται κατ’ αρχάς μέσω  ηλεκτρονικών συναντήσεων  (σεμινάρια, ενημερώσεις, συμβουλευτική κ.λπ.). Η σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19, θα επιτρέψει να οργανωθούν με φυσικό τρόπο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ειδικότερα, στις ατομικές υπηρεσίες  Συμβουλευτικής παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • υπηρεσίες Κοινωνικου Λειτουργού. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την διατύπωση, την  πρόληψη και την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων και την ομαλή ένταξη μελών της οικογένειας στην κοινότητα.
 • υπηρεσίες Ψυχολόγου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχοκοινωνική στήριξη, αντιμετώπιση των δυσκολιών και βελτίωση της ζωής, της συναισθηματικής και ψυχικής υγείας.
 • υπηρεσίες Παιδοψυχολόγου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχοκοινωνική στήριξη, διάγνωση και θεραπεία παιδιών και στήριξη των οικογενειών τους.
 • υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε  Παιδιά. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των διαταραχών της επικοινωνίας σε παιδιά και συμβουλευτική παρέμβαση στους γονείς.
 • υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε  Ηλικιωμένους. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διαταραχές που πλήττουν τον τομέα της ομιλίας και της επικοινωνίας.
 • υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών διαχείρισης προϋπολογισμού, χρεών και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Δεν αφορούν υπηρεσίες λογιστή (συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, εντύπων ΑΑΕΔ κ.λπ.)
 • υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών που σχετίζονται με ζητήματα πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε νέους, ηλικιωμένους κ.λπ.
 • υπηρεσίες νηπιαγωγού σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας και συμβουλευτικής γονέων.
 • υπηρεσίες διατροφολόγου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν διατροφική εκπαίδευση ενηλίκων, εφήβων και παιδιών καθώς και εξατομικευμένη αρωγή μέσω διαιτολογίου.

 

Οι ομαδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προκύπτουν από συνδυασμό αναγκών, διαχείρισης και επίλυσης θεμάτων που έχουν ως βάση την επικοινωνία. Σε προηγούμενο στάδιο, οι ωφελούμενοι ενημερώνονται από τον επιστήμονα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπου υπάρχει ανάγκη παρέμβασης.

 

Δ. ΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / Εξασφάλιση της πρόσβασης των ωφελούμενων στις υπηρεσίες των συνοδευτικών δράσεων

 

Οι ανάγκες των ωφελουμένων μπορούν να διαπιστωθούν είτε μέσω συνεντεύξεων ή/ και κοινωνικών ερευνών, είτε με την απευθείας διατύπωση συγκεκριμένου αιτήματος από τους ωφελούμενους.

 

Για τη διατύπωση αιτημάτων που συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες ή για την συζήτηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο, προβλέπονται τρεις μέθοδοι υποβολής:

 • η αποστολή email PDM-TEBA-SYNODEYTIKA@gmail.com, καταγράφοντας ελεύθερα, γενικά ή ειδικά, συνοπτικά ή σε μεγαλύτερη ανάλυση, το πρόβλημα / τα προβλήματα που συναντούν ή αντιμετωπίζουν ή/και τις υπηρεσίες που θα επιθυμούσαν να λάβουν.
 • η υποβολή τηλεφωνικού αιτήματος, στον αριθμό 6944-913599 με την ίδια λογική.
 • Η ενημέρωση μέσω της Ιστοσελίδας του ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: tebapdm.gr

 

Στις περιπτώσεις που υποβληθεί αίτημα από τον ωφελούμενο σε γενική μορφή, εξειδικευμένος επιστήμονας της Ομάδας του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα επικοινωνήσει με τον αιτούντα/  ωφελούμενο, ώστε να   διαγνωσθούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι ειδικότερες αναγκες και να σχεδιασθεί από κοινού με τον ωφελούμενο ένα ατομικό/ οικογενειακό πλάνο κοινωνικής υποστήριξης,

 

Τόσο στην περίπτωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όσο και τηλεφωνικής επικοινωνίας,  οι αιτούντες/  ωφελούμενοι Θα πρέπει να δηλώσουν τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο), ώστε να υπάρξει η σχετική ανάδραση και επικοινωνία από τα αντίστοιχα Επιστημονικά στελέχη της Ομάδας των Συνοδευτικών Δράσεων του ΤΕΒΑ.

 

Ε. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από αντίστοιχους επιστήμονες με εξειδίκευση στα παραπάνω πεδία ενδιαφέροντος. Όλες οι πληροφορίες παραμένουν  εμπιστευτικές.