Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν  αθλητικές δράσεις για τα ωφελούμενα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ηλικίας 5 – 17 ετών θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως στην παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, με σκοπό την κοινωνικοποίηση τους και την σωματική τους άσκηση. Επίσης, θα υλοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στόχος των αθλητικών δράσεων είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της διάθεσής τους για παιχνίδι.