ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (FAQ)

 

 1. Ποιοι είναι οι Ωφελούμενοι (δικαιούχοι) των Συνοδευτικών Δράσεων;

Οι υπηρεσίες απευθύνονται στους ωφελούμενους του Τ.Ε.Β.Α. – δικαιούχους του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (Ε.Ε.Ε.).

 

 1. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται;

Προσφέρονται 6 ομάδες υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά:

Συνοδευτικό Μέτρο 1: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών).

Συνοδευτικό Μέτρο 2: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών.

Συνοδευτικό Μέτρο 3: Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής).

Συνοδευτικό Μέτρο 4: Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού & συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.

Συνοδευτικό Μέτρο 5: Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών.

Συνοδευτικό Μέτρο 6: Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους

 

 1. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις συνοδευτικές υπηρεσίες;

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες,

 

Α) είτε μέσω συνεντεύξεων που διεξάγονται κατά τις διανομές των προϊόντων (λόγω των περιορισμών της πανδημίας του covid_19 ή/ και κοινωνικών ερευνών,

 

Β) είτε με την απευθείας διατύπωση συγκεκριμένου αιτήματος από τους ίδιους τους ωφελούμενους,

στο e-mail: PDM-TEBA-SYNODEYTIKA@gmail.com

ή στον αριθμό  τηλεφώνου: 6944-913599

και στα κατά τόπους  Κέντρα Κοινότητας των Δήμων

 

Για τη διατύπωση αιτημάτων που συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες ή για την συζήτηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο εξειδικευμένος επιστήμονας της Ομάδας του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα επικοινωνήσει με τον αιτούντα/  ωφελούμενο, ώστε να   διαγνωσθούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι ειδικότερες ανάγκες και να σχεδιασθεί από κοινού με τον/-ην ωφελούμενο/-η ένα ατομικό/ οικογενειακό πλάνο κοινωνικής υποστήριξης.

 

Γ) Ενημέρωση μέσω της Ιστοσελίδας του ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

www.tebapdm.gr

 

 1. Πού και πως θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες;

Οι Συνοδευτικές Δράσεις που αφορούν συμβουλευτική (ατομική/ ομαδική) παρέχονται κατ’ αρχάς μέσω  ηλεκτρονικών συναντήσεων με την εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κατά βάση σε ατομικό επίπεδο. Θα οργανωθούν και με φυσικό τρόπο με την σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19.

Οι δράσεις πολιτισμού που στοχεύουν σε ωφελούμενους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρέχονται ομοίως μέσω ζωντανών παραστάσεων που μεταδίδονται ηλεκτρονικά μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με την σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19, θα οργανωθούν με φυσικό τρόπο, με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, παρέχονται σε προσωπικό επίπεδο (personalised social care) κατ’ αρχάς μέσω ηλεκτρονικών συναντήσεων με συναίνεση του ωφελούμενου, ενώ με την σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19, θα οργανωθούν με φυσικό τρόπο.

Οι δράσεις αθλητισμού παρέχονται κατ’ αρχάς μέσω  ηλεκτρονικών συναντήσεων  (σεμινάρια, ενημερώσεις, συμβουλευτική κ.λπ.). Η σταδιακή αποδέσμευση των περιορισμών της πανδημίας του covid-19, θα επιτρέψει να οργανωθούν με φυσικό τρόπο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 1. Τι περιλαμβάνουν οι ατομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής;

Στις ατομικές υπηρεσίες  Συμβουλευτικής παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • υπηρεσίες Κοινωνικου Λειτουργού. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την διατύπωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων και την ομαλή ένταξη μελών της οικογένειας στην κοινότητα.
 • υπηρεσίες Ψυχολόγου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχοκοινωνική στήριξη, αντιμετώπιση των δυσκολιών και βελτίωση της ζωής, της συναισθηματικής και ψυχικής υγείας.
 • υπηρεσίες Παιδοψυχολόγου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχοκοινωνική στήριξη, διάγνωση και θεραπεία παιδιών και στήριξη των οικογενειών τους.
 • υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε Παιδιά. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των διαταραχών της επικοινωνίας σε παιδιά και συμβουλευτική παρέμβαση στους γονείς.
 • υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε Ηλικιωμένους. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διαταραχές που πλήττουν τον τομέα της ομιλίας και της επικοινωνίας.
 • υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών διαχείρισης προϋπολογισμού, χρεών και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Δεν αφορούν υπηρεσίες λογιστή (συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, εντύπων ΑΑΕΔ κ.λπ.)
 • υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών που σχετίζονται με ζητήματα πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε νέους, ηλικιωμένους κ.λπ.
 • υπηρεσίες νηπιαγωγού σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας και συμβουλευτικής γονέων.
 • υπηρεσίες διατροφολόγου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν διατροφική εκπαίδευση ενηλίκων, εφήβων και παιδιών καθώς και εξατομικευμένη αρωγή μέσω διαιτολογίου.
 1. Τι περιλαμβάνουν οι ομαδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής;
 2. Οι ομαδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προκύπτουν από συνδυασμό αναγκών, διαχείρισης και επίλυσης θεμάτων που έχουν ως βάση την επικοινωνία. Σε προηγούμενο στάδιο, οι ωφελούμενοι ενημερώνονται από τον επιστήμονα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπου υπάρχει ανάγκη παρέμβασης.

 

 1. Πότε μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις συνοδευτικές υπηρεσίες;

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όποτε οι ίδιοι επιθυμούν. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκτός κι αν έχουν εξαντληθεί νωρίτερα οι διαθέσιμοι πόροι. Επίσης, ο χρόνος ολοκλήρωσης των δράσεων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα μπορεί να διαφέρει διότι το πρόγραμμα υλοποιείται ανά Κοινωνική Σύμπραξη ξεχωριστά. Η ταχύτερη δυνατή δήλωση ενδιαφέροντος θα επιτρέψει τόσο στην καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων ωφελουμένων όσο και στην διοργάνωση ομαδικών δράσεων κοινωνικής υποστήριξης και συμπερίληψης.

 

 1. Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων;

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από αντίστοιχους επιστήμονες με εξειδίκευση στα παραπάνω πεδία ενδιαφέροντος. Όλες οι πληροφορίες παραμένουν  εμπιστευτικές.