ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ιωάννης Τσακνάκης (Aντιπεριφερειάχης)

τηλ: 24623 53333-370

e-mail: info.grevena@pdm.gov.gr

 

Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δημήτριος Σαββόπουλος (Aντιπεριφερειάχης)

τηλ: 24673 50269-200

e-mail: info.kastoria@pdm.gov.gr

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωνσταντίνος Βύζας (Aντιπεριφερειάχης)

τηλ: 24613 51590

e-mail: info.kozani@pdm.gov.gr

 

Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αθανάσιος Τάσκας (Aντιπεριφερειάχης)

τηλ: 23853 50400

e-mail: info.florina@pdm.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠ. ΤΕΒΑ ΠΔΜ

ΠΔΜ

ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

τηλ: 24673 50217

e-mail: n.pagounis@pdm.gov.gr

ΠΔΜ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

τηλ: 24613 51134

e-mail: k.georgiadou@pdm.gov.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΟΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

τηλ: 24623 53202

e-mail: p.potikas@pdm.gov.gr

 

Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

τηλ: 24673 50217

e-mail: n.pagounis@pdm.gov.gr

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ

τηλ: 24613 51225

e-mail: m.karanasiou@pdm.gov.gr

 

Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

τηλ: 23853 50475

e-mail: e.karakoli@pdm.gov.gr