Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές δράσεις και συγκεκριμένα θεατρικές παραστάσεις με διαδραστικό χαρακτήρα για τα ωφελούμενα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αλλά και εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά ώστε να τροφοδοτηθεί η γνώση και η φαντασία, να καλλιεργηθούν τα αισθητικά κριτήρια και να ανοίξουν νέοι δρόμοι έκφρασης.  Σκοπός της υλοποίησης των πολιτιστικών δράσεων είναι η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελούμενων παιδιών και η κοινωνική ένταξή τους, η ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης και η εξωτερίκευση της παιδικής διάθεσης για παιχνίδι.