Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ατομικές αλλά και ομαδικές συνεδρίες με σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα «επιχειρηματικότητας» αλλά και την ενημέρωση των ωφελούμενων ως προς τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, της προετοιμασίας για συνέντευξη και τη σύνταξη ενός βιογραφικού.