Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις ψυχολογικής στήριξης στους ωφελούμενους όλων των ηλικιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν προγραμματιστεί ατομικές και ομαδικές συνεδρίες από ψυχολόγους του Προγράμματος. Οι ψυχολόγοι θα πραγματοποιήσουν ομαδικές δράσεις ενημέρωσης γονέων για ζητήματα οικογενειακής διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Στόχος είναι η  καλλιέργεια αισθήματος αποδοχής, εμπιστοσύνης, ασφάλειας των ωφελούμενων και η άρση των προβλημάτων καθημερινής διαβίωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ