Με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄), τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους , ανατέθηκαν στο ΕΙΕΑΔ – Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Διαχειριστική αρχή του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας ΕΙΕΑΔ

Διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα

Τηλέφωνο: (+30) 2102120700