Δελτία Τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διαχείρισης των Δράσεων του ΤΕΒΑ της Κ.Σ Π.Ε Φλώρινας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς ημερομηνία κατάθεσης προσφορών)

By 29 Οκτωβρίου 201826 Οκτωβρίου, 2022No Comments
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ TEBA ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διαχείρισης των Δράσεων του ΤΕΒΑ της Κ.Σ Π.Ε Φλώρινας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς ημερομηνία κατάθεσης προσφορών)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διαχείρισης των Δράσεων του ΤΕΒΑ της Κ.Σ Π.Ε Φλώρινας (Ορθή επανάληψη ως προς ημερομηνία κατάθεσης προσφορών)

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» της Κοινωνικής Σύμπραξης (Κ.Σ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Φλώρινας, σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάθεση «Παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διαχείρισης των Δράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες της Κ.Σ Π.Ε Φλώρινας».

Η ανάθεση αφορά στην διαχειριστική υποστήριξη της Π.Ε Φλώρινας για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης, η τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου και η επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί στα πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων.

Η υποστήριξη της Π.Ε Φλώρινας θα αφορά:

  • Αποτύπωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
  • Παρακολούθηση πορείας έργου.
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη διοίκηση του Έργου
  • Παρακολούθηση της τήρησης -κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των Υποέργων – των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων, επίβλεψη, κλπ)
  • Ανασχεδιασμός Πράξης όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη
  • Εκπόνηση/ επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Υποέργων καθώς και στην τροποποίηση αυτών όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη
  • Υποστήριξη στην εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και την παραγωγή των απαιτούμενων εντύπων και εκθέσεων για την ολοκλήρωση του έργου,
  • Σύνταξη εκτάκτων αναφορών και εκθέσεων προς τον ΕΦΔ ΤΕΒΑ (εφόσον απαιτηθεί)
  • Καταχώρηση στοιχείων προόδου Πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, η οποία αποτυπώνεται στο ΟΠΣ
  • Στην συμπλήρωση και καταχώρηση των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που υποβάλει ο Δικαιούχος στο ΟΠΣ μέσω του τυποποιημένου εντύπου Ε.ΙΙ.5_1 «Δελτίο Δήλωσης Δαπανών» (ΔΔΔ) και των συνοδευτικών αποδεικτικών εγγράφων ως προς την κανονικότητα και επιλεξιμότητά τους.

Η υπηρεσία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος έξη (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Τα Συμβατικά Παραδοτέα έχουν ως εξής:

Παραδοτέο Ι (Π-Ι): 1η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών.

Το Παραδοτέο θα παραδοθεί 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Παραδοτέο ΙΙ (Π-ΙI): 2η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών.

Το Παραδοτέο θα παραδοθεί 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Παραδοτέο ΙΙΙ (Π-IIΙ): 3η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών

Το Παραδοτέο θα παραδοθεί 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διαχείρισης των Δράσεων του ΤΕΒΑ της Κ.Σ Π.Ε Φλώρινας (Ορθή επανάληψη ως προς ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) πατήστε εδώ.

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας;
Χρειάζεστε βοήθεια;