Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ και των πράξεων με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

By 19 Ιουνίου 201726 Οκτωβρίου, 2022No Comments
ΤΕΒΑ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ και των πράξεων με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ και των πράξεων με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΗΛΕKTΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)»

ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ)

στο πλαίσιο των Πράξεων:

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΤΩΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

(ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ / MIS 5000192, 5000211 5000212 ΚΑΙ 5000213)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.337.645,20 € ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

(τμηματοποιείται σε επιμέρους Ομάδες και Υπο-ομάδες Ειδών και Αγαθών –  Περιγράφεται αναλυτικά στο ΑΡΘΡΟ 1 της Αναλυτικής Διακήρυξης)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.023.078,82 €

Φ.Π.Α: : 314.566,38 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.337.645,20 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 108121/6919/20-06-2017

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης (Ω1Σ77ΛΨ-Δ8Π)

Η διακήρυξη

 

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας;
Χρειάζεστε βοήθεια;